Reputacija 2

 • Bodova 58.3
 • Analiza 4
 • Ocjena 24
 • Anketa 13

Analiza

Zašto je Vrhovni sud oprao ruke od slučaja 'Franak'?

16.05.2015. 01:04, Što odluka Vrhovnog suda u slučaju 'Franak' znači za banke a što za dužnike?

Nakon tri nivoa sudske vlasti u RH, još ništa nije riješeno u slučaju 'Franak'. Presuda suca Dobronića detektirala je  problem i ponudila rješenje. Visoki trgovački sud tu presudu preinačuje i utvrđuje da je valutna klauzula po zakonu ali da je promjenjiva kamata nezakonita, međutim ne daje rješenje kako taj nezakoniti dio riješiti. Vrhovni sud samo potvrđuje tu traljavu preinaku izvorne presude i ostavlja cijeli slučaj u još većem neredu nego što je bio. Sve ostaje na proizvoljnom tumačenju strana u postupku i ponaosob sudaca koji će voditi pojedinačne postupke što će dovesti do žalbi višim instancama, pa će se parnice povlačiti godinama na ionako zatrpanim sudovima. Možda ćemo za identičan slučaj u dvije različite županije imati potpuno suprotne odluke što onda sudsku praksu dovodi u još veću konfuziju. Iz presude nije vidljivo nekoliko vrlo bitnih stvari: koja je to kamatna stopa na osnovu koje bi se određivalo koliko je preplaćeno, dali je to početna ili neka druga, koliki je rok za zastaru pojedinog potraživanja, dali su strane dužne napraviti aneks ugovora u kojem se određuju parametri kamate. Jedina stvar koja je vidljiva iz presude je tko je oštećena  a tko kriva strana. Što presuda donosi jednoj, a što drugoj strani.

Oštećena strana ne može na osnovu ove presude staviti na papir brojeve i izračunati za koliko je oštećena. Koliko godina unatrag  uzeti u izračun, dali su to 3 kako banke tvrde ili 5? Koja je referentna kamatna stopa na osnovu koje će se pojedinačno izračunavati pretplata po pojedinačnom anuitetu? Jer nije isto dali je razlika  0.3% ili 3%. Dali je banka nakon ovoga dužna zvati klijenta, sjesti s njim za stol i pregovarati o načinu izračuna kamate, kolika je fiksna marža, koliki je promjenjivi dio i na osnovu kojih parametara se izračunava...? Oštećena strana je ona koja je pretrpjela financijski gubitak zbog nezakonitih radnji krivca a na osnovu ove presude trebala bi ući u nove troškove. To može dovesti do još većeg gubitka ionako financijski iscrpljenih građana.

Krivac, strana koja se koristila nezakonitim radnjama za vlastitu zaradu na štetu druge strane. U ovom  slučaju to je 8 banaka obuhvaćenih kolektivnom tužbom. Utvrđeno je da su stekle nezakonitu dobit a nedorečenost presude samo je voda na njihov mlin. Ništa ih ne obvezuje da preplaćene iznose vrate klijentima, a u prilog im ide činjenica da će se druga strana teško odlučiti na nove izdatke sa neizvjesnim ishodom parnica za povratom tih sredstava.

Kakva je presuda trebala biti. Vrhovni sud je trebao utvrditi parametre na osnovu kojih bi se strane u sporu mogle ravnati kako dalje. Na osnovu koje kamate se računa razlika preplaćenog iznosa, koliki je rok zastare i da se za svaki kredit izradi aneks ugovora u kojem bi se dogovorila nova kamata po zakonu. Da HNB izda priručnik u kojem bi bili objašnjeni pojedini parametri i smjernice za klijente prilikom pregovora sa bankama. A onima koji ne bi bili zadovoljni takvim mjerama uvijek ostaje mogućnost privatnih parnica.

Nemojmo zaboraviti činjenicu da je nezakonito izračunavana promjenjiva kamata po SVIM  potrošačkim kreditima. Nalog krivcu da vrati preplaćene iznose išao bi u korist svim oštećenima, neovisno da li su im krediti u francima, kunama ili eurima. Pravnom laiku nedorečenost presude čini se namjernom. Iz te nedorečenosti korist može imati samo krivac jer će dio nezakonito stečene dobiti sigurno ostati u njegovom posjedu. Najavljeno smanjenje zatezne kamate također mu ide u prilog. Kakva je onda korist od te presude. Može služiti kao školski primjer za buduće varalice da svoje pokvarene ''proizvode'' prodaju što većem broju  klijenata jer će sankcije biti manje. Sudovi koji sad grcaju pod teretom neriješenih predmeta dobit će nove. HNB kao regulator financijskog  tržišta trebao je izvršiti inspekcijski nadzor i utvrditi da li je promjenjiva kamata u potrošačkim kreditima određena  po zakonu sa 01.01.2014 i u suglasnosti s klijentom. Nisu to učinili nakon silnih zahtjeva od strane klijenata, što ih sad sili nakon ove presude.  

Jedino što se da nazrijeti iz ove presude je sprega bankarskog, političkog i sudskog miljea. Nelegalna će zarada ostati, razni viceguverneri, manageri i suci i dalje će u imovinskim karticama imati fantomske cifre koje od svoje plaće ne bi mogli zaraditi ni za trideset života ali sutra će već neka nova afera i ovo sve pasti će u zaborav.  Cijelo vrijeme govori se o stabilnosti bankarskog sustava, klijente i njihovu stabilnost nitko ne spominje. Pa i onda kad imaju presudu u kojoj piše da su oštećena strana.

2

Maroje

Ocjene (3)


Respektira (2): visitor, siouxica


Slaže se (1): Dirk15


Komentari (6)


svaka čast, ova analiza precizno detektira bijedu našeg pravosuđa, dan je obrazac presude koja nije presuda, način na koji se štiti kriminalne političare, lažne privatnike uvezane s političarima, a evo sad i banke. Dirk15 0 0 0


sve se čini da se procesi razvuku u nedogled, i da se omogući tako široko tumačenje svakog načela kako bi svaki sudac odlučivao neovisno o dotadašnjoj praksi, s ciljem da se sudovanje pretvori u čistu lutriju. to se očito radi smišljeno i namjerno. Dirk15 0 0 0


Svrha Vrhovnog suda je ujednačavanje sudske prakse na nivou RH. Nikakve smjernice za to nisu dane, npr ''okrivljeni je dužan izračunati pretplatu na osnovu početne kamate i ponuditi smanjenje glavnice oštečenom za taj iznos + zatezne kamate''. Time _ Maroje 0 0 0


_bi jednom rečenicom većina sudskih tužbi postala suvišna i još važnije natjeralo bi banke da vrate SVE što su ukrale a ne samo ono što će oštećeni smatrati isplativim potraživati. Dvosmislenost zakona i sudskih presuda unosi kaos u sustav. Namjerno Maroje 0 0 0


Najveća je tragedija, ali i problem cijelog ovog slučaja u tomu što se ništa ne bi dogodilo da je tečaj franka ostao isti ili samo neznatno porastao. Kamo li da je pao. Činjenica. Alumnus 0 1 0

Analiza

Daleke 2008 godine smo svi bili ponosni na proglašenju gospodin Željka Rohatinskog najboljim europskim i svjetskim guvernerom centralne banke: ''Financijska kriza naročito je jasno pokazala da su mjere poduzimane od strane HNB-a od 2006. godine u cilju obuzdavanja kreditnih plasmana u Hrvatskoj, a osobito zaduživanja u inozemnim valutama, bile razborite. Sudionici našeg istraživanja isticali su da niz zemalja teško pogođenih krizom sada primjenjuje iste takve mjere, ali mnogo mjeseci kasnije nego što je to učinjeno u Hrvatskoj'', stoji u obrazloženju časopisa Banker (pripada publikacijama grupe Financial Times). Dakle imali smo po njihovom mišljenju najboljeg, ali pokazalo se da nismo prošli najbolje.

Osobni primjer

Davne 2006 godine kada sam se ja usrećio sa jednim takvim kreditom na tržištu nije bilo kunskih kredita. Odobren mi je kredit u iznosu od 38.800,00 franaka, baš onako fin okrugao broj koji vam odmah padne na pamet kad razmišljate o kreditu, a sasvim je slučajna podudarnost da po tadašnjem tečaju to iznosi točno 25.000,00 eura. Prilikom solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika sam prvi put čuo riječ franak i da ako baš inzistiram na eurima moram ponovo proći kroz svu proceduru za odobrenje kredita (koja traje mjesec pa na više) jer se to smatra potpuno novim kreditom koji nema veze sa ovim ugovorom. Kao i svi građani RH nisam se bojao stranih nego domaće valute, inflacija, hiperinflacija itd,  jer ako kuna krahira sasvim je svejedno dali sam dužan u eurima, dolarima ili francima ako mi rata ode u nebo. Kako sam morao osigurati financije za dovršenje objekta pristao sam, na moju žalost. Kako kaže stara narodna izreka ''prilika čini lopova''. Banke u RH su uvidjele priliku koju im pružaju institucije RH i iskoristile ju. S obzirom da im je to kruh svagdašnji znali su da je franak tada bio iznimno podcijenjen kao što je danas realno precijenjen, isto tako su sigurnost našli i u instrumentu promjenjive kamate i kompliciranosti i neodređenosti izračuna istih kako je i dokazano na sudu. Iz osobnog primjera klijent sam te banke 20 godina, nikada nisam kasnio ni sekunde sa uplatom rate ali mi kamata svake godine polagano raste sa 4,2 na 5,15 pa na 5,90 pa 6 %, a više nije mogla zbog zakonskog ograničenja visine kamate na stambene kredite ali da nije bilo toga tko zna, tako da nevezano za fluktuacije tečaja u ovom trenu sam otplatio oko 1.000,00 franaka više od planiranog  početnim planom i uz to sam 1.000,00 franaka više dužan nego što bi trebao biti po prvotnom otplatnom planu, uz to na početku mi je rata uz kamatu 4,20% bila 290,00 franaka ali uz sve igre s promjenjivom kamatom sad je uz zakonski ograničenu kamatu od 3,23% 290,98 franaka, dakle jedan cijeli postotak manja kamata nego početna ali je rata veća jedan franak. Nikad me nitko nije pitao ili obrazložio zašto se mijenja, samo lijepa koverta od recikliranog papira da pokažu eko osviještenost i unutra obavijest o promjeni kamate i novi otplatni plan.

Odgovornost i posljedice

Kako je sinoć vrlo dobro rekao gost u emisiji 'Otvoreno' gospodin Tomislav Čorić  franak nije prirodna valuta na hrvatskom tržištu. HNB je odavno kunu odlučio vezati za euro i braniti odnos tečaja oko 7 kuna. Tim činom su doveli euro u prednost pred svim ostalim valutama na tržištu jer centralna banka jamči stabilnost kune prema njemu. Da je HNB zbog toga zabranio vezanje kredita za bilo koje druge valute osim ove dvije nikakvih problema ne bi bilo. Zašto je dozvolila nije jasno nikom osim možda odlikašu sa početka teksta. Cijelo vrijeme se prozivaju bankari i građani koji su nasjeli na njihov štos sa francima zbog svoje financijske nepismenosti, ali nitko da upita gospodu iz HNB-a što su oni tad radili. '' Cilj Hrvatske narodne banke jest održavanje stabilnosti cijena. Isto tako izdavanje i oduzimanje odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje i obavljanje poslova supervizije i nadzora u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava'' (http://www.hnb.hr/o-hnb/h-opis-hnb.htm#Osnivanje).  Objašnjenje kako su građani financijski nepismeni bi značilo da kod sljedećeg posjeta liječniku bi se svi bez bar 5-6 semestara medicine trebali bojat da će ih prevarit ili najgore otrovat sa krivim lijekovima radi profita, ili se nemojte iznenadit kad vam se budu smijali u auto salonu kad upitate ''a gdje je motor'' i dobijete odgovor ''pa što niste čitali sitna slova u ugovoru kad ste kupovali automobil''. Upravo za takve stvari i olakšanje potrošačima i građanima postoji državna uprava i agencije da reguliraju i ne dozvole svakakve pojave u društvu i na tržištu.

Odgovorni za ovo što se događa su nedvojbeno zakonodavac koji nije regulirao i HNB koji nije provodio (i predložio izmjene kao stručno tijelo) jer su dozvolili pojavu štetnih proizvoda na tržištu.

Posljedice za građane su nemjerljive, radi se o kreditima na rok od 15, 20 a najčešće 30 godina, dakle kamen oko vrata cijelog radnog vijeka, sa nadom da ćeš se jednog dana napokon izvući. Broj siromašnih se povećava, samim time potrošnja se smanjuje, BDP tone, a s njim i cijele zajednice, polako ali sigurno nestaju. Ni banke se baš ne mogu pohvalit da im je pohlepa donijela puno dobroga, do krize se fino zarađivalo ali kad su kola krenula nizbrdo pa se počela masa nenaplativih kredita povećavat vidjeli su da su si zabili autogol. Instrumenti osiguranja kredita postaju bezvrijedni, sjedanje na primanja ne znači ništa ako dužnik nema primanja jer je zbog krize izgubio posao a ako mu se i uzme nekretnina ne može se prodati ni za pola vrijednosti koliko je  iznos kredita jer je krahiralo tržište nekretnina. Kome prodati kad nitko ne radi, nekretnine se nude na sve strane, a za većinu potencijalnog kupca nema godinama.   

Svete krave

Nije mi jasna šutnja poslovnih ljudi i ekonomskih stručnjaka po pitanju statusa svetih krava koji uživa bankarski sektor. Na globalnoj razini su dokazali da se ne mogu obuzdat i da će poput parazita iscrpiti domaćina pa makar to na kraju i njih stajalo glave.

Primjer 1: Zapitajte se da u ovom trenu imate 100.000,00 eura kako biste ih mogli investirati. Nema posla u RH koji bi vam mogao garantirati ne zaradu nego samo da nećete izgubiti glavnicu OSIM štednje u banci. Dakle stavite novac u banku i nije vas briga što će oni s njim činiti, dali će ga pametno uložiti ili će ga potrošiti na drogu, prostitutke, kocku ili ko zna što drugo, država vam garantira da će te svojih 100.000,00 dobiti natrag ma što da se desi. Dali je to tržišna ravnopravnost, ne zaboravimo da su banke u RH privatne, dakle nečije osobno vlasništvo poput tvornica ili trgovina.

Primjer 2:  Ako rata kredita iznosi u ovom trenu 100,00 kn dođete u banku i platite 100,00 kuna, ako imate ratu koja u ovom trenu iznosi točno 100,00 eura i dođete u banku sa 100,00 eura nećete moći platiti kredit jer nemate dosta. Kuna je jedino legalno sredstvo plaćanja u RH dakle slijedi otkup valute po kupovnom tečaju pa obračun rate kredita po srednjem tečaju i fali vam preračunato nekih 2-3 eura. Dakle vaš kredit nije 100,00 nego 103,00 eura i to sve u samostalnoj i suverenoj zemlji gdje ne možete kupiti kruh, mlijeko, isplatiti plaču, kupiti materijal ili prodati nešto u bilo kojoj drugoj  valuti osim u kunama.

U zemlji u kojoj je pravi raritet oružana pljačka sa maskom i pištoljem a svakodnevica milijunska pronevjera fine gospode u odijelima i kravatama teško se nadati boljoj budućnosti.

2

Maroje

Ocjene (9)


Respektira (8): suradnja, Panter, 5none5, RepopeR, VeNLO, Cogito, Jung-fu, siouxica


Slaže se (1): TucoTwoKinds


Komentari (2)


ovo je naravno realniji osvrt od onoga "sami ste si krivi", kada banke iznose ekstraprofite iz neke zemlje to je problem sustava . Treba jasno reči da ljudima koji su izašli iz socijalizma nije bilo ni na kraj pameti da će biti pljačkani od banaka Jung-fu 0 0 0


..misili su da su socijalističke opaske koje su učili u školama, o debeloj, pokvarenoj lopovskoj kapitalističkoj buržuaziji samo naivne komunističke floskule... Jung-fu 0 0 0

Analiza

Daleke 2008 godine smo svi bili ponosni na proglašenju gospodin Željka Rohatinskog najboljim europskim i svjetskim guvernerom centralne banke: ''Financijska kriza naročito je jasno pokazala da su mjere poduzimane od strane HNB-a od 2006. godine u cilju obuzdavanja kreditnih plasmana u Hrvatskoj, a osobito zaduživanja u inozemnim valutama, bile razborite. Sudionici našeg istraživanja isticali su da niz zemalja teško pogođenih krizom sada primjenjuje iste takve mjere, ali mnogo mjeseci kasnije nego što je to učinjeno u Hrvatskoj'', stoji u obrazloženju časopisa Banker (pripada publikacijama grupe Financial Times). Dakle imali smo po njihovom mišljenju najboljeg, ali pokazalo se da nismo prošli ... više >

2

Maroje

 • 8
 • 1
 • 0
 • 2

Analiza

Izbor za Miss ili Mistera Pantovčaka

10.07.2014. 15:43, Kolinda vs. Josipović: Koliko se i po čemu stvarno razlikuju?

Čitajući analize o istim ili različitim stavovima predsjedničkih kandidata postavio sam si jedno sasvim obično pitanje - zašto je to uopće bitno?

Dakle, to pitanje je postavljeno s ciljem kakav će utjecaj imati ta različita stajališta na našu budućnost. Ako bi pitali budućeg stanovnika Pantovčaka ili nekoga tko je tamo u nekoj ulozi, dobili bi puno krasnih objašnjenja o utjecaju na vanjsku, unutrašnju i inu politiku, na gospodarstvo, zdravstvo, školstvo, klijavost tla, rastjerivanje ledonosnih i prizivanje kišnih oblaka, itd, itd. Uglavnom, "puno lipih stvari al' vam nesmim reč".

Gospodarsku politiku kroji vlada, unutrašnju politiku opet vlada. Školstvo, zdravstvo, socijalu, također. Dakle, ostaje vanjska politika. Nju vode zajedno, partnerski, vlada i predsjednik ali kod nas to i nije vanjska politika nego podjela fotelja po konzulatima za zaslužne i podobne, način kako vratiti uslugu.

Izbor osobe kojoj je jedina dužnost pojaviti se na važnijim događajima, reći koju evergreen rečenicu koja se može primijeniti u svakoj prilici, izbjeći bilo kakav razgovor u kome se traži jasno izjašnjavanje osobnog mišljenja o nekoj temi, ne biti odgovoran i ne odlučivati o ničemu osim možda o terminu kad bi htio na godišnji odmor? Realno, izbor za predsjednika Republike Hrvatske je više kao nekakav izbor za miss ili mistera, tko je biračima u tom trenutku ljepši i simpatičniji. Funkcija predsjednika RH je čisto protokolarno-manekenska. Tražene kvalifikacije: lijep osmijeh, dobra dikcija, široka naobrazba za kurtoazne razgovore prilikom domjenaka, sviranje i pjevanje. Stilist, frizer i pisac govora su osigurani.

S obzirom da predsjednik o ničemu ne odlučuje, tako i ne odgovara za ništa. Obećanja koja daju kandidati zvuče poput  obećanja misica kad im stave krunu na glavu pa one lanu da će se boriti za mir u svijetu ili neku sličnu nebulozu.

2

Maroje

Ocjene (2)


Respektira (1): visitor


Ne slaže se (1): Laci


Komentari (5)


slažem se da u našim uvjetima taj izbor u mnogome sliči na izbor misice ili mistera ali predsjednik države ima prilične ovlasti kad je riječ o vojsci, tajnim službama i nacionalnoj sigurnosti..pa briga o funkcioniranju sustava, nisu samo domjenci :) visitor 0 0 0


Ne slažem se sa time da je svejedno da li tamo Mister ili Miss, pogotovu ne u ovom našem aktuelnoim trenutku. Naime I J je sve drugo samo ne ono što riječ Mister označava, a K G K je ipak bliža onome što pojam Miss Laci 0 0 0


označava.. Pa kad je već svejedno tko je tamo jer nema što raditi (?) onda neka rađe Hrvtasku percipiraju po Miss nego po (nesmijem reći kakvom) Misteru ! Laci 0 0 0


Jasno mi je kako je sustav zamišljen, predsjednik je osigurač i korektor demokracije. Dali to u RH stvarno tako i funkcionira. Ivo neče piliti granu na kojoj sjedi i krenut đonom na SDP, ista situacija če biti i sa Kolindom i HDZ-om. Maroje 0 0 0


Predsjedničke ovlasti raspodjeliti između predsjednika sabora, predsjednika ustavnog suda i premijera. Pantovčak pretvorit u hostel a milijardu koliko nas predsjednik košta svake godine maknut sa proračunskog rashoda. Maroje 0 0 0

Analiza

Izbor za Miss ili Mistera Pantovčaka

10.07.2014. 15:43, Kolinda vs. Josipović: Koliko se i po čemu stvarno razlikuju?

Čitajući analize o istim ili različitim stavovima predsjedničkih kandidata postavio sam si jedno sasvim obično pitanje - zašto je to uopće bitno? Dakle, to pitanje je postavljeno s ciljem kakav će utjecaj imati ta različita stajališta na našu budućnost. Ako bi pitali budućeg stanovnika Pantovčaka ili nekoga tko je tamo u nekoj ulozi, dobili bi puno krasnih objašnjenja o utjecaju na vanjsku, unutrašnju i inu politiku, na gospodarstvo, zdravstvo, školstvo, klijavost tla, rastjerivanje ledonosnih i prizivanje kišnih oblaka, itd, itd. Uglavnom, "puno lipih stvari al' vam nesmim reč". Gospodarsku politiku kroji vlada, unutrašnju politiku opet vlada. Školstvo, zdravstvo, socijalu, također. ... više >

2

Maroje

 • 1
 • 0
 • 1
 • 5

Analiza

''Milanović se ispričao hrvatskim građanima što će morati šest mjeseci isplaćivati plaću nekome tko taj posao nije ni počeo raditi''

Ovo je podnaslov teksta objavljenom u elektroničkom izdanju večernjeg lista gdje se tada novi premijer ispričava nakon što je Vladimir Ferdelji dobio otkaz (''http://www.vecernji.hr/hrvatska/ferdelji-javno-kritizirao-vladu-pa-ga-milanovic-smijenio-370288'').

Prošle su dvije godine i na žalost ispostavilo se da je Ferdelji bio zloguki prorok, rekao je kao u Štulićevoj ''Kad Miki kaže da se boji'' i to nas sad košta. Dvije godine su prošle, nismo se pomaknuli sa mrtve točke. I dalje on i njegova vlada ne rade ono što je svakoj kumici na placu jasno, treba smanjit broj grla na državnim jaslama ali Miki se boji baš to učiniti. Aktualni premijer o tome ne razmišlja ni hipotetski, ne vjerujem da ima razrađenu opciju makar  na salveti ispisanu.

Tada je rekao da ne može vjerovati neovisnima jer oni ne moraju odgovarati nikome, ne veže ih stranačka stega. Kao i tada, i sada je bitna lojalnost stranci, ne državi, ne naciji nego stranci. I za tu lojalnost svi će biti nagrađeni sa radnim mjestima, nebitnima, beskorisnima ali ipak sigurnim i dobro plaćenim. Prijašnju garnituru se ne mijenja, samo se doda svoj dio u postojeći sastav, malo promiješa radi ugođaja i idemo dalje. Sljedeća vlast će se držati tog prešutnog gentlemanskog dogovora i samo dodati svoje ljude. Zbog takvog razmišljanja i nedostatka bilo kakve hrabrosti Miki je zaslužio tretman kakvog je on pružio gore navedenom Vladimiru. Ali ostaje upitnik, tko će ga naslijediti i prekršiti prešutni dogovor, tko će napokon doći s ciljem da nešto učini za opće dobro, a ne samo za sebe i drugove iz stranke.  

2

Maroje

Ocjene (1)


Slaže se (1): astrid


Komentari (2)


dobrodošao na barometar:) misliš li da bi itko od aktualnih političkih opcija koje se nude mogao promijeniti tu praksu ili su baš svi isti? siouxica 0 0 0


Hvala na dobrodošlici. Da slikovito opišem- brod tone, u čamcima oko njega svi govore da znaju gdje je rupa i da ga mogu spasiti od potonuča ali nitko ne želi reči prije nego ga proglase novim kapetanom. Ni jedno konkretno rješenje, samo teorije Maroje 0 0 0

Analiza

''Milanović se ispričao hrvatskim građanima što će morati šest mjeseci isplaćivati plaću nekome tko taj posao nije ni počeo raditi'' Ovo je podnaslov teksta objavljenom u elektroničkom izdanju večernjeg lista gdje se tada novi premijer ispričava nakon što je Vladimir Ferdelji dobio otkaz (''http://www.vecernji.hr/hrvatska/ferdelji-javno-kritizirao-vladu-pa-ga-milanovic-smijenio-370288''). Prošle su dvije godine i na žalost ispostavilo se da je Ferdelji bio zloguki prorok, rekao je kao u Štulićevoj ''Kad Miki kaže da se boji'' i to nas sad košta. Dvije godine su prošle, nismo se pomaknuli sa mrtve točke. I dalje on i njegova vlada ne rade ono što je svakoj kumici na placu ... više >

2

Maroje

 • 0
 • 1
 • 0
 • 2