1. Predmet

Dobrodošli na Barometar.hr!

Ovim Uvjetima korištenja (nastavno: Uvjeti) opisuju se uvjeti korištenja web stranice barometar.hr i i svih sadržaja i usluga koji se na njoj nalaze, a uključuju i nisu ograničena na sve digitalne sadržaje na stranici, autorske članke i tekstove, političke analize, komentare, video i zvučne zapise, fotografije, video emitiranja uživo, političke i druge statistike, računalne programe, nagradna natjecanja (nastavno: Usluge) i predstavljaju sporazum između Vas (nastavno: korisnik ili korisnici) i stranice barometar.hr kojom upravlja Styria Hrvatska – medijski servisi d.o.o. Uvjeti su podložni promjeni bez prethodne najave. Korištenjem stranice barometar.hr korisnik izričito pristaje na Uvjete i potvrđuje da je s njima upoznat.

2. Registracija korisničkog računa

Kako bi ostvario pristup i koristio Uslugu, sudjelovao u komentiranju ili stvaranju sadržaja na Usluzi, korisnik treba registrirati svoj korisnički račun. Korisnički račun registrira se putem treće strane, web servisa Vingd.com. Registracijom korisničkog računa preko treće strane prihvaćate njihove uvjete korištenja. Korisnički račun smiju registrirati samo osobe starije od 14 godina. Korisnik ne može prenijeti svoj korisnički račun na treću osobu. Korisnik je odgovoran za istinitost podataka koji su potrebni za registraciju korisničkog računa, štetu nastalu njegovim neautoriziranim korištenjem i čuvanje lozinke kojom se prijavljuje na Uslugu. Postoje ograničeni dijelovi Usluge koje neregistrirani korisnici mogu pregledavati i koristiti bez registracije korisničkog računa.

3. Licenca za pristup i korištenje Usluge

Registracijom korisničkog računa korisnik sječe neisključivu, neprenosivu, ograničenu i opozivu licencu za pristup i korištenje Usluge za vlastitu nekomercijalnu svrhu.

Autorizacijsko sredstvo licence je Reputacija i Vingd koji čine mjeru opsega licence za pristup i korištenje Usluge. Korištenjem autorizacijskog sredstva za licencu korisnik ne postaje vlasnik licence, sadržaja ili usluga, već samo stječe ograničeno pravo za pristup i korištenje Usluge.

Reputaciju kao autorizacijsko sredstvo za licencu korisnicima dodjeljuju administratori barometra.hr po svom diskrecijskom nahođenju prema kriteriju doprinosa poboljšanju Usluge, što uključuje, a nije ograničeno na promidžbu Usluge na i izvan barometra.hr, interakciju na Usluzi, kvaliteti korisničkog sadržaja, dovođenju novih korisnika i sl.

Vingd kao autorizacijsko sredstvo za licencu korisnici stječu registracijom i korištenjem web servisa Vingd.com. Korištenjem, stjecanjem i raspolaganjem vingdom kao autorizacijskim sredstvom prihvaćate uvjete korištenja Vingd.com web servisa i barometar.hr nije sporazumna stranka. Stanje Vingd korisničkog računa s vingdom u mjerodavnosti je Vingd.com web servisa u skladu s njihovim uvjetima korištenja. Barometar.hr se u potpunosti odriče odgovornosti za štetu, uporabu ili zlouporabu vingda kao autorizacijskog sredstva za licencu kojim upravlja treća strana, web servis Vingd.com.

4. Ograničenja licence

Bilo koja od ovih aktivnosti predstavljat će opoziv ograničene licence:

  • svaki pokušaj da se zlonamjerno utječe na Uslugu ili remeti njezino normalno funkcioniranje
  • nenamjerno ili namjerno korištenje Usluge na način da predstavlja kršenje hrvatskih ili međunarodnih zakona
  • objavljivanje uvredljivih, prijetećih, lažnih, omalovažavajućih, netolerantnih, pornografskih, rasističkih, šovinističkih, prostačkih ili na bilo koji drugi način štetnih sadržaja
  • komercijalne i promidžbene aktivnosti, objavljivanje neautoriziranog sadržaja ili neželjenih komercijalnih poruka (tzv. spam)
  • lažno predstavljanje i korištenje korisničkog računa, prikupljanje i objavljivanje podataka drugih korisnika
  • objavljivanje ili prenošenje sadržaja zaštićenih autorskim pravom

Barometar.hr zadržava pravo bez prethodne najave ukloniti korisnički sadržaj, opozvati licencu i ukinuti korisnički račun u slučaju kada je aktivnost ili sadržaj nepodoban ili neusklađen s Uvjetima. Barometar.hr ne snosi odgovornost korisniku za moguću štetu nastalu takvim činom.

5. Sadržaj koji objavljuju korisnici (Korisnički sadržaj)

Korisnički sadržaj je sva komunikacija, analize, tekstovi, ideje, koncepti, fotografije, video, zvučni zapisi, tekstualne poruke (tzv. chat) i podaci koji korisnici pošalju, prenose, učine dostupnim ili objavljuju na Usluzi.

Korisnik je vlasnik korisničkog sadržaja i potpuno je odgovoran za korisnički sadržaj. Slanjem, prenošenjem ili objavom korisničkog sadržaja korisnik jamči da je takav sadržaj valjan, nije povjerljiv, ne krši prava intelektualnog vlasništva, ne predstavlja kršenje zakona ili ugovornih odredbi trećih strana, ne sadrži viruse, crve ili drugi zlonamjerni računalni kod.

Korisnik daje izričitu, trajnu, neopozivu, neisključivu i neograničenu licencu bez tantijema i naknade web stranici barometar.hr koja barometru.hr daje pravo da korisnički sadržaj koristi, objavljuje, umnaža, podlicencira, distribuira, javno izvodi, javno prikazuje, analizira, iz njega stvara novi sadržaj i izvedenice, prevodi, mijenja, na bilo koji poznati način ili na način koji će se u budućnosti otkriti, sve u svrhu radi kojeg je korisnički sadržaj poslan, učinjen dostupnim ili objavljen na Usluzi. Korisnik ima mogućnost pristupa i korištenja korisničkih sadržaja drugih korisnika na Usluzi.

Barometar.hr nije odgovoran za zlouporabu, neprilagođenost, niti jamči za istinitost i ne pristaje uz mišljenja korisničkog sadržaja koje korisnik pošalje, prenese ili učini dostupnim ili objavljuje na Usluzi.

6. Autorska prava

Sve usluge i sadržaji Usluge (uključujući, ali bez ograničenja na tekstove u bilo kojem obliku, statistike video i zvučne zapise, video emitiranja uživo, fotografije, računalne programe, baze podataka, grafove, dizajn, koncepte, dokumentaciju) zaštićeni su autorskim pravima ili licencirani od korisnika ili trećih stana i intelektualno vlasništvo su web stranice barometar.hr. Svako reproduciranje, distribucija ili bilo koje korištenje Usluge u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez izričitog pristanka web stranice barometar.hr.

Korisnici mogu prenositi autorska djela s barometra.hr u nekomercijalne svrhe, primjerice putem društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter), blogova, i slično, pod uvjetom da se: a) ne prenosi autorsko djelo ako je autor to izričito zabranio; b) ukoliko se radi o fotografijama, video i zvučnim zapisima ili video emitiranjima uživo pravodobno zatraži izričita pisana suglasnost barometra.hr.

Mediji mogu prenositi autorska djela s barometra.hr pod uvjetom da se kod reproduciranja, distribuiranja ili priopćavanja javnosti: a) ne prenosi autorsko djelo ako je autor to izričito zabranio; b) izričito navede izvor – barometar.hr s poveznicom na izvornu web stranicu ; c) ne mijenja smisao autorskog djela; d) ukoliko se radi o fotografijama, video i zvučnim zapisima ili video emitiranjima uživo pravodobno zatraži izričita pisana suglasnost barometra.hr.

7. Odgovornost i poveznice na druge web stranice

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja Usluge i prihvaća je koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Barometar.hr se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Usluge; za bilo koje radnje korisnika nastale uporabom ili zlouporabom Usluge, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s njenom uporabom ili zlouporabom.

Barometar.hr sadrži podatke, dokumente i poveznice do drugih web stranica. Barometar.hr nema nadzor nad podacima, dokumentima i informacijama s drugih internet stranica, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama kreiranim od strane trećih pravnih ili fizičkih osoba.