Treba li višak zaposlenih u državnom i javnom sektoru zbrinjavati sredstvima od prodaje državne imovine?

Usporedi s: