Bi li J. Kosor, da dođe na vlast, bila spremna i sposobna provesti potrebne reforme u državi?

Usporedi s: