Bedževi

Svoje stavove i ideje, te političke preferencije možete izraziti i bedževima različitih stranaka, političara, povijesnih velikana i vođa... Ako vam u našoj ponudi nedostaje bedž kojeg želite imati, slobodno nam ga predložite.


ZA lustraciju

VINGD 1.00

PROTIV vjeronauka u školama

VINGD 1.00

PROTIV ćirilice

VINGD 1.00

ZA vjeronauk u školama

VINGD 1.00

PROTIV abortusa

VINGD 1.00

PROTIV istospolnih brakova

VINGD 1.00

PROTIV EU

VINGD 1.00

ZA pravo na abortus

VINGD 1.00

PROTIV eutanazije

VINGD 1.00

ZA eutanaziju

VINGD 1.00

ZA istospolne brakove

VINGD 1.00

ZA zdravstveni odgoj

VINGD 1.00

Euroskeptik

VINGD 1.00

PROTIV privatizacije društvenih poduzeća

VINGD 1.00

ZA EU

VINGD 1.00

PROTIV zdravstvenog odgoja

VINGD 1.00

ZA privatizaciju društvenih poduzeća

VINGD 1.00

PROTIV lustracije

VINGD 1.00

ZA ćirilicu u Vukovaru

VINGD 1.00

Eurofil

VINGD 1.00