Bedževi

Svoje stavove i ideje, te političke preferencije možete izraziti i bedževima različitih stranaka, političara, povijesnih velikana i vođa... Ako vam u našoj ponudi nedostaje bedž kojeg želite imati, slobodno nam ga predložite.


Nelson Mandela

VINGD 1.00

Abraham Lincoln

VINGD 1.00

Aleksandar Veliki

VINGD 1.00

Car Franjo Josip

VINGD 1.00

Napoleon Bonaparte

VINGD 1.00

Otto von Bismarck

VINGD 1.00

Julije Cezar

VINGD 1.00

Elizabeta I.

VINGD 1.00

George Washintgon

VINGD 1.00

Hanibal

VINGD 1.00

Wangari-Maathai

VINGD 1.00

Vilim II.

VINGD 1.00