Analiza

Siniša Varga na poziciju ministara zdravlja došao je s čelne funkcije u HZZO. Kod dobrih pozanavatelja zdravstvenih prilika ta 'promocija' je već u prvi mah izazvala jaku nedoumicu. Naime čelna pozicija u HZZO-u je, osim po medijskoj eksponiranosti, po svemu jača i utjecajnija od funkcije ministra zdravlja RH. Nekako se logički pojavila nada da je ministru Vargi povjeren specijalni zadatak, reorganizacija sustava koji je do tada vodio. Kako se radi o glomaznom, kompliciranom, maksimalno birokratiziranom i inertnom sustavu, bilo je lijepo misliti da je konačno detektirano pravo mjesto s kojeg reorganizacija zdravstvenog sustava mora početi. Čitajući i slušajući proteklih dana što ministar Varga nudi i uspoređujući to s potezima koji se povlače, čini se, nada će ostati, samo nada.

Dok ovo pišem upravo se potpisuju novi ugovori o koncesijama, letimičan pogled čak i pravnom laiku otkriva da se ne radi o ugovoru nego o jednostranom i zapravo protuzakonitom dokumentu. Naime ugovor ne sadrži ni jedno pravo, samo obveze i suglasja. Ugovori se potpisuju na rok od godinu dana (potpuno besmisleno s aspekta planiranja obnavljanja prostora i vrlo skupe opreme). Na adrese ugovornih liječnika stigli su ovih dana, a vrijede od 1.4.2015. Dakle ukupno kasne samo 5 mjeseci i 5-6 dana.  No najveći problem tih ugovora nije njihova besmislena kratkoročnost i kašnjenje nego njihov sadržaj.

Da bih vam bilo jasno o čemu se radi evo nekoliko odredbi iz ugovora:

V.POVREDA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 14.

...

Ugovorne strane suglasne su da Privatni zdravstveni radnik postupa protivno preuzetim obvezama iz ovog ugovora u provođenju ugovorne zdravstvene zaštite ako:

..

3. Preporučuje lijekove osiguranim osobama Zavoda  suprotno odredbama članka 7. stavka 2. ovog Ugovora

4. Preporučuje bolovanje osiguranim osobama Zavoda  suprotno odredbama članka 7. stavka 5. ovog Ugovora

...

Famoznim člankom 7. stavkom 2. liječnika se obvezuje da ne preporučuje lijekove osim onih s osnovne i dopunske liste HZZO-...

Stavak 5 istog članka kaže da je utvrđivanje prava na bolovanje u nadležnosti izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Članak 14 i Članak 7, kažu da vam liječnik specijalist, ne da ne smije prepisati za vas najprimjereniji lijek ili bolovanje, nego vam to ne smije ni preporučiti. U ostalom što znači to što je lijek na osnovnoj ili dopunskoj listi? Ništa, osim da se u utakmici farmaceuta oko pozicija na listama jedna farmaceutska kuća uspjela više 'približiti' centru odluke (komisija HZZO-a) od onih drugih. Ovim i sličnim odredbama se liječniku koji je između 3 i 5 godina svoga života proveo učeći svoju specijalizaciju danas oduzima ingerencija nad liječenjem bolesnika i specifičnih oblika bolesti u korist liječnika primarne zdravstvene zaštite. Ovakve i slične odredbe daleko su veće kresanju prava osiguranika od svih onih kresanja koja će se navodno dogoditi već dogođenom privatizacijom. Zašto? Zato jer se pacijentu uskraćuje pravo na istinitu i pouzdanu informaciju, o za njega najboljem mogućem lijeku i tretmanu. Na ovo nije regirao baš nitko, čak ni oni najpogođeniji, liječnici specijalisti.

Unazad nekoliko mjeseci, pokušavajući riješiti duge liste čekanja ministar se kleo da će sve učinjene usluge biti plaćene, no u novo prispjelim ugovorima u Članku 12. Stavak 3. i dalje stoji odredba koja je direktni krivac za nastajanje manje više svih listi čekanja.

Članak 12.

...

Ako se nakon konačnog usklađenja zaprimljenih i likvidiranih računa na kraju godine iskaže prekoačenje najvišeg mogućeg iznosa novčanih sredstava iz stavka 2 ovog članka, zavod će račune čiji iznos premašuje najviši mogući iznos novčanih sredstava (imit) vratiti neplaćene Privatnom zdravstvenom radniku.

Dakle i dalje se nastavlja priča da je svaki pregled učinjen nakon limita, svaki lijek dat nakon limita, svaki konac upotrijebljen nakon limita ... trošak pružatelja usluge. Na ovaj način HZZO godišnje prisvoji/opljačka nekoliko milijuna kuna koje je medicinskog osoblja privatnih ordinacija i bolnica odradilo (da i bolnica jer, iako je gornja odredba iz ugovora s koncesioanrom, ista postoji i u bolničkim ugovorima).

Upravo ovi novi ugovori pokazuju da od reformi ništa, da se sve nastavlja po starom, ma što se u predizborne svrhe pričalo i ma kakve se udarničke akcije organizirale.

Liječnicima u zakupu i bolnicama nakon što dosegnu limit, preostaje da pacijente zbirnjavaju o svom trošku ili ih pošalju na zbrinjavanje u HZZO gospođi Trupec ili u ministarstvo gospodinu ministru Siniši Vargi.

Ocjene (1)


Respektira (1): Dirk15


Komentari (16)


...đeniji u biti - pacijenti. probati lijek s liste hzzo-a, uvjeriti se da ne djeluje i onda ne moći uzeti drugi, koji liječnici preporučuju i znaju da je bolji - to treba iskusiti iz prve ruke da bi se čovjek osjetio u zemlji kao u konc-logoru. Dirk15 1 0 0


Sio, ne brani se zakonom nego jednostranim ugovorom (odgovorno tvrdim u nizu stavaka protuzakoniti) koji su prisiljeni potpisati. To je ugovor kao što sam napisao koji ne poznaje ni jedno pravo koncesionara već samo obveze i suglasja. IDujas 1 0 0


Dirk15, naravno da su u konačnici najviše stradavaju pacijenti!. Analiza upozorava na greške i nelogičnosti sustava za koje i kažem da su puno veća kresanja prava pacijenata od onih koja prijete od privatizacije koja je u onom djelu u kojem je to IDujas 0 0 0


bilo moguće već napravljena (70-80%) i to prilično bezbolno. Na žalost buka raznih udruga digla se oko nečeg što je prošlo vrijeme a ne oko onoga što se može riješiti u jednom danu a to je eliminiranje obiju lista lijekova i omogućavanje onima koji IDujas 0 0 0


naj educiraniji da prepisuju ili preporučuju lijek za koji misle ili znaju da je najbolji. IDujas 0 0 0