Analiza

Političari u RH su i izvor i meta korupcije !

02.11.2014. 13:43, Chat s Vukom Vukovićem: Jesu li političari u Hrvatskoj izvor ili meta korupcije?

Korupcija je toliko prevladavajuća pojava u Hrvatskoj da čak i sudstvo kažnjava one koji ne žele podleći korupciji. Sjetimo se za uvod u temu slučaja pokojnog riječkog liječnika koga je bivša istaknuta rukometašica tužila da je od nje uzeo novac koji mu je davala da bi njenog oca operirao preko reda čekanja. Liječnik je tvrdio da nije uzeo novac, već da mu je rukometašica pomoću veza u policiji podmetnula uzimanja mita, jer nije htio podleći korupciji i njenog oca operirati preko reda, na štetu drugih pacijenata na čekanju. Bježeći od najvjerojatnije neosnovanog sudskog progona, liječnik se 'sklonio' u BiH i tamo ubrzo preminuo od poslijedica neopravdanog sudskog progona, izazvanog optužbom osobe uvrijeđene jer nije uspjela korumpirati liječnika da obavi operaciju na njenom ocu preko reda čekanja za operacije.

Ne ulazeći u taj slučaj do najsitnijih detalja, činjenica je da je bivša 'poznata' rukometašica priznala da je tražila od doktora da joj oca operira preko reda. To znači da je smatrala da je sasvim normalno da se njen otac operira  preko reda na štetu drugih pacijenata koji su čekali operaciju, a prijavila je liječnika tek kada on to nije htio učiniti. Rekao bih da je ovaj slučaj paradigma stanja korupcije u Hrvatskoj, jer pokazuje da korupciju prihvaćaju građani kao nešto normalno u postizanju nekih svojih ciljeva ili probitaka, nudeći metama korupcije materijalna ili novčana dobra. Mete korupcije najčešće prihvaćaju te ponude da bi učinile neku 'protuslugu', a organi vlasti, u ovom slučaju je to bilo sudstvo, pa time indirektno i političari, to najčešće prihvaćaju kao normalnu pojavu.

Postupku ili pojavi korupcije su inherentna najmanje dva činitelja: - onaj koji korupcijom želi postići neki cilj, i onaj koji prihvaćajući da ga se korumpira, omogućava postizanje cilja radi koje se cijeli proces korumpiranja i pokrenuo. Prema tome nema nikakve logike čak i pomisliti da su političari ili samo izvor ili samo meta korupcije. Oni su i jedno i drugo. I usudio bih se reći da su izvor korupcije čim su na funkcijama gdje mogu donositi odluke, pa postaju meta korupcije kada se pročuje da neće nikome ništa riješiti dok im se ne ponudi nešto za uzvrat ako riješe neki predmet, slučaj ili donesu neku odluku u korist onoga kojii ih pokušava korumpirati. Tu treba dodati da tomu doprinosi i činjenica da što je na višoj funkciji netko u politici ili vlasti, a u nas te dvije stvari su inherentno povezane, to je veća njegova zaštićenost od optužbi za korupciju, pa se zato i lakše odlučuje na to da dopušta da bude korumpiran. Dok se nekog korumpiranog službeničića lako makne sa radnog  mjesta i smjesti u 'buksu', dotle je korumpiranost visokog funkcionera istražuje godinama, a eventualni kazneni proces pokreće tek kada su za to 'sazreli' politički uvjeti.

U državi gdje je korupcija postala općeprihvaćena pojava rješavanja 'problema' teško je govoriti na kojoj razini ima više korupcije, da li na lokalnoj, ili na državnoj razini. Neko realno istraživanje bi vjerojatno pokazalo da je ima u podjednakoj mjeri i 'gore' i dolje', razlika je samo u broju. Na lokalnoj razini ima više onih koji žele nekog korumpirati i onih koji se daju korumpirati, pa je prividno više korupcje na lokalnoj razini. No odmah valja reći i to da su razmjeri korupcije izraženi kroz novac odnosno iznose za koje je oštećen državni proračun, i za iznose koje pojedinci 'zamračuju' na privatnim tanim računima, najvjerojatnije daleko veći na državnoj raini, nego na lokalnoj razini.

Generator korupcije je društveni sustav koji je doveo do općeprihvaćene filozofije društva da su oni koji vladaju društvom prihvatljivi dok - kradu ali i nama daju! Korupcije je bilo uvijek, i uvijek će je biti, to je svojevremeno potvrdio i sam bivši ministar Kalmeta, pitanje je samo u kolikoj mjeri, i koliko se žali raditi na suzbijanju korupcije. A čak je i štete od korupcije teško procjenjivati, jer pitanje je što je za društvo štetnije, da li kada se pri javnoj nabavi usluga ili roba plati 50 % skuplje od realne cijene, ili kada korumpirani profesor na faksu 'prodaje' ocjene ili diplome ?

Moja je procjena da je korupcija toliko nagrizla naše društveno tkivo, da je neznatna mogućnost da se ona bitno smanji ili suzbije tijekom 'vijeka trajanja' sadanjeg mladog i srednjeg sloja hrvatskih građana. Neku nadu nazirem u tome da ipak postoji dobar dio kadra koji radi u obrazovanju naših osnovnoškolaca i srednjoškolaca, koji budući da nemaju nikakovu šansu da učestvuju u korupciji, budući da im radna mjesta to uglavnom onemogućavaju, pa će možda pokušati nove generacije odgajati u duhu kojemu je korupcija strana i koji će smatrati da je to društveno zlo, a ne način rješavanja problema, pa će ako Bog da iz toga proizaći jedna nova generacija hrvatskih građana, kojima će filozofija 'neka se krade dok se i nama daje', te filozofija 'ko je jamio, jamio je' i 'snađi se druže', biti strana i čak na neki način ogavna, pa će na svojim budućim radnim mjestima njegovati neku drugu, pošteniju i s manje korupcijom opterećnu društvenu klimu. Pesimistično ? Na prvi pogled možda da, no Zokijevo zakljinjanje u to da su oni pošteni, i poslednje afere potvrđuju da je pesimizam opravdan.

5

Laci

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 753 258 4,036
PRIMIO <- 1,016 240 72 2,589

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 176.1
Prijedlozi 23 6.00
Analize 468 1,216.00
Ankete 330

Ocjene (2)


Respektira (2): Panter, visitor


Komentari (7)


A da u privatnim sporovima mito sucima rješava sporove je općepoznata stvar. Sudstvo možda ne prihvata korupciju ali prihvata mito. Nije šija nego vrat. Laci 0 0 0


heroinom ju nije proglasilo sudstvo, nego mediji, niti je sudstvo nadležno za progon korupcije..nadležnostu sudova se puno razlikuju od dorh-ovih i policije..osim toga, previše je paušalno govoriti da je progon doktora neosnovan i nakon dvije presude visitor 0 0 0


a jednako paušalno je tvrditi i da mito sucima rješava privatne sporove..koliko primjera možeš navesti u prilog tvrdnje da je to općepoznata stvar?..teško optuživati cijelu struku (suce) bez ikakvog argumenta je svakako ispod razine barometra visitor 0 0 0


pa naprimjer Komisija EU sudstvo u nas proglašava jednim od većih problema koji nisu riješeni, zar ne ? Držanje predmeta u ladici dok ne dođe do zastare, uz 'malu naknadu' za to , možda nije korupcija ? Policija-DORH-Sudstvo je represivni Laci 0 0 0


aparat kji bi trebao djelovati u sinergiji, ali toga nema zasad u nas, bar ne u potrebnoj mjeri. Golmanici se vjerovalo na riječ, a doktoru ni nakonšto je preminuo radi nje. Bravo za takvo sudstvo. Laci 0 0 0