Analiza

Opreka - kritika Vlade i Oporbe - kao Treći put

16.05.2015. 22:04, Treća opcija: Može li netko uspjeti na ovim izborima? Kako bi to utjecalo na uspjeh reformi?

Često se u posljednje vrijeme u mnogim tekstovima povezanima s predstojećim izborima opet spominje Treći put. Taj termin je već duže vrijeme prisutan u političkom rječniku Hrvata. Bilo da se rade određene analize, bilo da se nekoga želi označiti različitim od vlasti ili pak od oporbe. Taj smisao kao da je na prvi pogled svima prilično jasan.

No kad se bolje razmisli i uzme u obzir četvrtstoljetna povijest na ovim prostorima dođe se do zaključka da pojam Trećeg puta nije posve precizan. Naime, sve govori u prilog tomu da su dvije stranke duo-pola, HDZ i SDP, u svim bitnim elementima (gospodarstvo, monetarna suverenost, odnos prema privatizaciji i pretvorbi) u svemu posve suglasne, osim djelomično u ideologiji (glavni element razlikovanja pri tome su samo ustaše i partizani). Nema razlike niti u klasičnoj podjeli lijevo-desno. Koja je onda od imenovanih strana Prvi put, koja Drugi put, i što bi onda bio taj spominjani Treći put?

Dakle, u Hrvatskoj još uvijek ne postoji niti dobro određen Drugi put. Postoji samo Jedan jedini, i to isti put, koji je određen spomenutim dvjema strankama. Novi put, koji se sada pokušava spominjati kao Treći put, ponekad ga se i priziva, bio bi dakle u osnovi samo i stvarno tek Drugi put, različit od onog Jednog jedinog dosadašnjeg puta.

Da bi se pak preciznije definiralo pojmove Prvog, Drugog ili Trećeg puta treba reći koja su njihova bitna obilježja i u čemu se oni međusobno razlikuju. To do danas nije urađeno.

Osim toga da bi se izbjeglo vrijednosne sudove u pogledu korištenja ovih termina, dakle da ne bude Prvi put vredniji od nekog slijedećeg, Drugog, Trećeg ili pak Četvrtog puta, koji svaki može za društvo biti itekako značajan, njihovo definiranje treba načiniti na drugačijoj osnovi.

Sve pojave u prirodi i u društvu odvijaju se u nekom vremenu i prostoru. Pozicija društvenih pojava u vremenu je povijesno jasna i nema potrebe oko nje posebno ovdje dalje raspravljati. Zato predlažem da međusobne odnose različitih političkih subjekata u društvu definiramo poput višedimenzionalnih prostora s posve ravnopravnim koordinatama.

Tako bi se stranke na vlasti (ma koje sada ili kasnije bile) predočavala kao vertikalna os, tj. y-os trodimenzionalnog Kartezijevog (x, y, z) sustava i nazivale bi se Pozicija (ili Vlast). Druga grupacija po snazi u društvu, nazivala bi se Opozicija (ili Oporba), i predočavala se na x-osi tog sustava. Onu društvenu snagu koja je u svojim stavovima i zalaganjima različita kako od Pozicije/Vlasti tako i od Opozicije/Oporbe (ona je zapravo opozicija jednima i drugima, kao z-os Kartezijevog sustava) nazvali bi Opreka.

Unutar Opreke mogle bi postojati još i različite struje, koje bi oponirale Vlasti i Oporbi, ali bi se razlikovala i unutar same Opreke. Njih bi onda nazivali Monetarna Opreka, Gospodarska Opreka, Upravna Opreka, Braniteljska Opreka, Financijska Opreka … već prema tome u čemu bi bila specifična u odnosu na ostale Opreke, svakako ih izbjegavajući nominirati brojevima, koji bi mogli umanjivali njihovo značenje.

Evo, ako ništa drugo, ovaj post ima za cilj ukazati na potrebu klasifikacije pojmova koje koristimo, radi sagledavanja stanja, kao i pomoći pri određivanju mjesta nekih od brojnih društvenih skupina koje postoje ili će postojati u našem društvu.

Ocjene (2)


Respektira (2): draxy, Dirk15


Komentari (2)


pa mihael ako već koristiš koordinanti sustav za pozicioniranje stranaka, onda recimo da su se SVE političke stranke zasad pozicionirale oko koordinatne NULE, tojest toliko vrijede. Cijeli I. kvadrant je slobodan za neki novi 3.put. Laci 0 0 0


Laci, slažem se, no ako koristiš mikroskop ugledat ćeš neko Brown-ovo gibanje u nekim smjerovima koordinata :) . Nažalost rezultante tih gibanja su male pa nam tako i ide u društvu. No i najduži putovi počinju prvim korakom, tako očekujem i kod nas. mihael 0 0 0