Analiza

Ako svi plaćaju porez, zašto ne bi i Crkva ?

20.02.2017. 11:17, Treba li Crkva plaćati porez?

Budući da je osnovno poslanje  Crkve Isuvove da ljudima prenosi i među njima širi riječi Isusove, te da dijeli sudbinu svoga "stada" u dobru i u zlu, nema nikakovog razloga da Crkva n eplkaća porez, kao i svi građani koji poštuju Božje riječi -"Bogu božje, Caru carevo !". Naravno da svoju obvezu prema državi u kojoj žive ne poštuju svi njeni građani, kao naprimjer nesavjesni građani, prevaranti, lopovi, kriminalci i svi oni koji varaju državu.

Pa zar  Crkva treba da bude u istom "društvu" sa naprijed nabrojanim, koji na sve načine izbjegavaju svoje obveze glede plaćanja poreza ? Mislim da to nitko ni u Crkvi ne želi ! No pri tome valja uzeti u obzir humnaitarnu funkciju Crkve, pa ju osloboditi plaćanja poreza za sve njene aktivnosti u humanitarne svrhe, kao što su djelatnosti Caritasa, misionarske djelatnosti, i djelatnosti vezane za odgoj i svakovrsnu skrb za one potrebite, kojima nitko drugi ne priskače u pomoć.

Ako bi to čak značilo da Crkvi ne ostaje puno toga na što mora plaćati porez, ja kažem- neka je i tako ! Ja bih i naše tajkune i sve one ultrabrzo obogaćene "biznismene" oslobodio za slične aktivnosto, od poreza. No njima uglavnom ne pada na pamet nikakova hzmanitarn aaktivnost, jer to umanjuje profit, nije profitabilno i uostalom što njih briga za potrebite ?!

Crkva je još koliko toliko poslednji bastion onoga što bi se moglo nazvati brigom za društvo i one potrebite, te poslednji bastion širenja tolerancije i poštenog življenja među ljudima. Crkva inače u poslednje vrijeme doživljava otvorene ili prikrivene napade pristalica globalizacije i NEW AGE-a, kao tobože nešto anahrono i nepotrebno, pa već i za to "oporezivanju" Crkve treba pristupiti pažljivo i razumno, da se slučajno ne bi štetilo onim aktivnostima Crkve koje su usmjerene na potrebite, a za koje nitko drugi ne brine ! Crkva treba pokazati da ne izbjegava da dijeli sudbinu svoje pastve, društav u kojem djeluje, ali treba imati pred očima činjenicu, da to isto društvo ni u kojem slučaju ne dijeli sa Crkvom u istoj mjeri njenu skrb za potrebite. Pitanje oporezivanja Crkve ne bi smjeli "lomiti preko koljena", već valja postupati pažljivo i sa puno razumijevanja prema onome što Crkva "ulaže" u ljude, pa to adekvatno 'honorirati'.

5

Laci

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 753 258 4,036
PRIMIO <- 1,016 240 72 2,589

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 176.1
Prijedlozi 23 6.00
Analize 468 1,216.00
Ankete 330

Ocjene (1)


Respektira (1): Zakej


Komentari